Duur consult:

 

Standaard sessie 45 minuten

EMDR sessie 90 minuten

Relatietherapie 90 minuten

 

Kosten trainingen op aanvraag 0228 52 08 82

 

Met alle verzekeraars in Nederland heb ik (via netwerk - CENZO, 1np en maatschap Sluys Rahman Psychologen) een contract.

 

Voor eerstelijns psychologische zorg (BGGZ) worden vanuit de basis verzekering maximaal 12 sessies (in 2018) vergoed en afhankelijk van uw polis kan het zijn dat u meerdere sessies gedeeltelijk of helemaal vergoed krijgt - informeer hier over bij uw verzekeraar. 

Het eigen risico is voor iedereen vastgesteld (2018) op 385,00 euro per jaar. 

 

Indien u een sessie wilt afzeggen dient u dit minimaal 48 uur van te voren te doen (in antwoordapparaat inspreken 0228 520 882). Bij te laat of niet afgemelde afspraken komen de kosten (€ 90,00) voor uw rekening.

 

 

Tarieven gecontracteerde zorg (GBGGZ en SGGZ)

Het tarief waarvoor de psycholoog die u gaat behandelen de zorg verleent is afhankelijk van:

1. Bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent

2. Uw patiëntprofiel

De overheid heeft een aantal patiëntprofielen ontwikkeld. De psycholoog bepaalt op basis van uw klachten het patiëntprofiel en kan dit gedurende de behandeling in overleg met u bijstellen indien er sprake blijkt van een ander patiëntprofiel.

Aangezien wij met alle zorgverzekeraars contracten hebben afgesloten voor de te leveren zorg ontvangt u geen rekening van ons. Wij dienen de rekening na afronden van de behandeling voor u bij uw zorgverzekeraar in. Er worden door ons geen kosten rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

Wel dient u rekening te houden met het mogelijk verrekenen van het verplicht eigen risico. Indien uw eigen risico in het desbetreffende kalenderjaar nog niet is verbruikt dan kan uw zorgverzekeraar  dat aan u doorbelasten. Mocht u het verplicht eigen risico hebben verhoogd met een vrijwillig eigen risico dan dient u ook daar rekening mee te houden.

Het verplicht eigen risico bedraagt in 2018 € 385,-.

Tarief ‘zelfbetalers’
Indien u besluit om uw behandeling zelf te bekostigen dan is het sessietarief dat wij ik u in rekening breng voor 2018 € 105,00.

Tarief bedrijfszorg
Voor bedrijfszorg gelden ten aanzien van onze tarieven andere afspraken, omdat de dienstverlening die wij leveren uitgebreid is met arbocuratieve zorg.
Wij maken hier, uitsluitend met uw toestemming, aanvullende afspraken over met uw werkgever.
De extra kosten voor deze aanvullende arbocuratieve zorg zullen uitsluitend worden belast aan uw werkgever en/of verzekeraar van uw werkgever.

Afspraak annuleren (no-show regeling)
Als u verhinderd bent voor een afspraak kunt u dit doorgeven aan de psycholoog. Van afspraken die niet 24 uur (sommige psychologen hanteren een termijn van 48 uur, u wordt tijdens het eerste gesprek hierover geïnformeerd) van te voren (telefonisch of schriftelijk) zijn geannuleerd kunnen de kosten bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn niet te verhalen op uw zorgverzekeraar of werkgever. Vraag de psycholoog naar zijn annuleringsvoorwaarden. Indien er geen specifieke afspraken tussen de psycholoog en u gemaakt zijn dan hanteren wij een tarief gelijk aan het standaard sessietarief. Dit tarief is in 2018 € 92,-. O.b.v. het soort sessie dat gepland staat wordt het tarief hieruit afgeleid (dus bij een dubbele sessie wordt 2 x € 92,- = €184,- in rekening gebracht).